:

När kom San Andreas?

Innehållsförteckning:

 1. När kom San Andreas?
 2. Var ligger San Andreasförkastningen?
 3. Vad händer när plattorna glider isär med varandra?
 4. Vad är en Förkastningszon?
 5. När kommer nästa stora jordbävning?
 6. Vad kan hända vid en Spridningszon?
 7. Vilka gaser bestod atmosfären av i början av jordens skapelse?
 8. Vad betyder seismisk aktivitet?
 9. Vad innebär en Kollisionszon?
 10. Vilka kontinentalplattor finns det?
 11. När kommer efterskalv?
 12. Var är det störst risk för jordbävning?
 13. Vad händer när plattorna kolliderar?

När kom San Andreas?

Det släpptes i oktober 2004 för Playstation 2, och i juni 2005 för Microsoft Windows och Xbox.

Var ligger San Andreasförkastningen?

San Andreas-förkastningen är en plattektonisk gräns i Kalifornien, en förkastning mellan Stillahavsplattan i väster och Nordamerikanska plattan i öster. Den löper från Mexiko fram till Kaliforniens kust strax söder om Oregon, totalt cirka 1 300 kilometer.

Vad händer när plattorna glider isär med varandra?

När kontinentalplattorna rör sig förändras jordens yta. Det sker både på land och på havsbottnen. När plattorna glider isär blir det stora sprickor i jordskorpan. Längs sprickorna uppstår det ofta vulkanutbrott och jordbävning.

Vad är en Förkastningszon?

Eftersom en förkastning oftast inte består av en enskild, ren spricka använder geologer ofta begreppet förkastningszon när de refererar till ett område av komplexa deformeringar som förknippas med förkastningsplan.

När kommer nästa stora jordbävning?

Det mest destruktiva skalvet i USA:s historia inträffade 1906. Det ödelade stora delar av San Francisco och skördade mer än 3 000 människoliv, med 225 000 skadade. Exakt när nästa stora skalv, "the big one" kommer att inträffa är omöjligt att förutspå, men det kan i princip ske när som helst.

Vad kan hända vid en Spridningszon?

Spridningszoner är de områden där plattorna glider isär. Ett sådant exempel är den Mittatlantiska ryggen, där ny havsbotten bildas genom att magma når ytan och stelnar. Ju längre ut man kommer från ryggen, desto äldre är bergarterna.

Vilka gaser bestod atmosfären av i början av jordens skapelse?

Den tidiga atmosfären bestod troligen mest av kvävgas, koldioxid och vattenånga, samt mindre mängder metan och ammoniak, gaser som härstammar från jordens inre men läckt ut i samband med den första tidens kraftiga vulkanism.

Vad betyder seismisk aktivitet?

Brytning i underjordiska gruvor kan ge upphov till så kallad seismisk aktivitet. LKAB har en lokal skala när de mäter storleken på seismisk aktivitet. Anledningen är seismiska händelser i LKAB:s gruva. Så kallade seismiska svärmar är relativt ovanliga.

Vad innebär en Kollisionszon?

I Sverige, som ligger långt in på den eurasiatiska plattan, förekommer visserligen jordbävningar – men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar. Dessa områden kallas kollisionszoner.

Vilka kontinentalplattor finns det?

Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju stora plattor och ett tiotal mindre. Dessa rör sig i förhållande till varandra med en hastighet på några centimeter om året. De sju stora plattorna är Eurasiska, Nordamerikanska, Sydamerikanska, Afrikanska, Indo-Australiska, Antarktiska och Stilla havs-plattan.

När kommer efterskalv?

Större jordbävningar följs alltid av efterskalv, så är man nära ett större skalv kommer man att känna av efterskalv. I värsta fall inträffar efterskalven närmare dig än huvudskalvet och kan därför känns rejält.

Var är det störst risk för jordbävning?

Några välkända områden där plattorna rör sig mot varandra och orsakar vulkanism eller jordbävningar är Nord- och Sydamerikas västkust, Himalaya, Turkiet och Japan. Ibland förekommer också vulkaniskt aktivitet inne på plattorna, till exempel på Hawaii och Kanarieöarna samt längs den Östafrikanska riften.

Vad händer när plattorna kolliderar?

När två plattor på land krockar med varandra, kan berg bildas. Då pressas jordskorpan uppåt och veckas ihop till väldiga bergskedjor.