:

Hur mycket fukt är ok i trä?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket fukt är ok i trä?
 2. Vad är Fuktkvoten och varför bör den inte överstiga 18 %?
 3. Vad ska Fuktmätaren visa?
 4. När är virket torrt?
 5. Hur mycket fukt är ok i vägg?
 6. Hur märker man av fuktskada?
 7. Hur man mäter luftfuktighet?
 8. Hur hög luftfuktighet i krypgrund?
 9. Hur mäter man fukt i väggarna?
 10. När sjunker Träpriset?
 11. När på året är det som Fuktigast?
 12. Hur lång tid tar det innan fuktskada?
 13. Hur vet man om det är fukt i golvet?
 14. Hur mäter man luftkvaliteten?
 15. Vad är normal luftfuktighet ute?

Hur mycket fukt är ok i trä?

Relativ luftfuktighet och ånghalt Träet ska ha en ytfuktkvot på högst 16 % vid ytbehandling.

Vad är Fuktkvoten och varför bör den inte överstiga 18 %?

Fuktkvot är fuktinnehållet i kg vatten per kg torrt material i %. Fuktkvotsmätning är ofta den mest pålitliga metoden att mäta risken för mögelpåväxt i organiskt material som trä. Mäter du i gran eller furu bör fuktkvoten inte överstiga 17-18% . Vid 24% och högre fuktkvot kan även röta få fäste i materialet.

Vad ska Fuktmätaren visa?

En fuktmätare räddar ditt hus från röta och svamp Om fuktmätaren visar att träet, trots en längre torrperiod, innehåller mer än 20 procent fukt, ruttnar det lätt och bör bytas ut. Du bör också ta reda på varför träet är fuktigt och se till att fukten inte kommer tillbaka.

När är virket torrt?

Efter sågning måste träet torkas Efter sågning måste träet snarast torkas till minst 20 % fuktkvot (lufttorrt) för att skydda träet mot olika skadeangrepp. Vid torkning avlägsnas först den fria fukten (vatten som inte är bundet i träets cellväggar) och därefter börjar cellväggarna torka.

Hur mycket fukt är ok i vägg?

Normalt brukar man ange 17 % som ett gränsvärde då detta i stort sett motsvarar att grunden har haft en relativ fuktighet under 75 % i snitt den senaste perioden. Om man ligger över 17 % så bör man se över varför man ligger över gränsvärdet.

Hur märker man av fuktskada?

Så kan du märka av fukt:

 1. Det luktar unket – som en jordkällare.
 2. Det känns fuktigt i husgrunden eller på vinden.
 3. Synliga bevis på fukt – exempelvis missfärgningar.
 4. Kondens på väggar (framförallt under sensommaren för husgrund)
 5. Synligt mögel.
 6. Bubblig plastmatta i badrum eller tvättstuga.
 7. Färg släpper, exempelvis runt fönster.

Hur man mäter luftfuktighet?

Luftfuktigheten mäts med hjälp av en hygrometer. För att få så enhetliga och jämförbara mätningar som möjligt placeras hygrometern 1,5 - 2 m över mark i ett strålnings- och nederbördsskydd. Marken ska vara tämligen torr och helst täckt med kort gräs.

Hur hög luftfuktighet i krypgrund?

För utrymmen som torpargrunder och krypgrunder bör inte fuktigheten överstiga 75 procent. Du kan enkelt ha koll på luftfuktigheten genom en fuktmätare (https://shop.anticimex.com/vatten-och-fukt/digitalfuktmatare).

Hur mäter man fukt i väggarna?

Fuktmätning gällande relativ fuktighet Bra är att använda en trådlös hygrometer som har en sändare vilken man sätter i utrymmet som ska kontrolleras, t. ex. krypgrunden. Sändaren mäter temperatur och relativ fuktighet och sänder dessa värden upp till en huvudenhet som man kan placera på valfritt ställe i bostaden.

När sjunker Träpriset?

Priset, som i Sverige gått upp med 115 procent på ett år, väntas sjunka i höst. Hur mycket är ännu oklart. Prissänkningen i USA har ännu inte märkts av på den svenska marknaden. Däremot kan det komma att påverka trävaruhandeln framöver.

När på året är det som Fuktigast?

Normalt är dock att det är fuktigare på sommaren än på vintern och om vi jämför en kall solig vinterndag så innehåller luften ofta runt 2-3 gram vatten per kubikmeter. En regnig dag på sommaren kan innehålla 16 gram vatten per kubikmeter.

Hur lång tid tar det innan fuktskada?

Det saknas kunskap om hur lång tid det tar mellan det att fukt/mögel uppkommit i en inomhusmiljö och symtomdebut bland dem som regelbundet vistas i miljön. Det är dock rimligt att anta att en sådan process tar åtminstone dagar eller mer sannolikt veckor-månader.

Hur vet man om det är fukt i golvet?

Ja då kan det vara så att ditt hus har drabbats av en fuktskada. Andra tecken kan även vara att det bildas kondens på fönsterrutornas insida, att du ser tydliga fuktfläckar, mögel i trämaterial eller att du får färgförändringar på puts- och stenmaterial.

Hur mäter man luftkvaliteten?

Hur mäter man luftfuktighet i sitt hem? Du kan enkelt mäta luftfuktigheten inomhus genom en luftfuktare eller en kombinerad luftrenare och luftfuktare. Om du vill mäta luftfuktigheten utan att äga en luftfuktare/kombiprodukt går det att mäta genom en hygrometer eller en väderstation.

Vad är normal luftfuktighet ute?

Den relativa fuktigheten utomhus under juli är i genomsnitt 70-80 % i stora delar av inlandet, se figur nedan. Vid kusten är den relativa fuktigheten högre än i inlandet. Orsaken är att avdunstning sker från havet och att havet kyler kusttrakterna på sommaren.