:

Vad är Nosradie?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Nosradie?
  2. Vilket vändskär?
  3. Vad är viktigt att göra när man byter vändskär?
  4. Hur går svarvning till?
  5. Vad gör man med en svarv?
  6. Vilken Ställvinkel är minst känslig för vibrationer vid invändig svarvning?
  7. Vad kännetecknar ett positivt skär?
  8. Vilka svarvstål till vad?
  9. Vad tillverkas hårdmetall av?
  10. Vilka stål är minst lämpliga för svarvning?

Vad är Nosradie?

Nosradien, RE, är en nyckelfaktor vid svarvning. Det finns många olika skär med olika nosradier. Nosradien väljs utifrån skärdjup och matning, och valet inverkar på ytjämnhet, spånbrytning och skärets hållfasthet.

Vilket vändskär?

Du behöver välja ett vändskär med rätt tjocklek till just din stålhållare, ju större tjocklek på vändskäret desto värmetåligare är det och det klarar dessutom större påfrestningar. Nosradien avgör hur snabb matning du kan ha. Genom att välja större radie undviker du att ytjämnheten blir randig/gängliknande.

Vad är viktigt att göra när man byter vändskär?

När vändskäret sitter i verktygshållaren dra du åt muttern med fingrarna. Den slutliga åtdragning sker från baksidan av verktygshållaren med en skruvmejsel. Vändskäret dras automatiskt på plats. Att vända ett vändskär tar inte mer än 15 sekunder.

Hur går svarvning till?

Vid svarvning formar ett spånavskiljande verktyg ett roterande arbetsstycke. Själva arbetsstycket sitter uppmonterat mellan chuck och dubb och verktyget rör sig parallellt och inåt med detta. Skärverktyget skär bort spån från arbetsstycket som roterar snabbt.

Vad gör man med en svarv?

Svarv är en maskin för skärande bearbetning av föremål där man låter materialet, det man använder, rotera medan verktyget hålls stilla. Materialet spänns fast mellan två dockor som består av anordningar där den ena sidan snurrar (chuck) och den andra har en stödjande funktion (dubb).

Vilken Ställvinkel är minst känslig för vibrationer vid invändig svarvning?

Vid invändig svarvning ska ingångsvinkeln aldrig vara mindre än 75° (ställvinkel 15°). Ju mer positiv spånvinkeln är, desto lägre skärkrafter behövs för att bearbeta komponenten. Lägre skärkrafter innebär mindre utböjning.

Vad kännetecknar ett positivt skär?

Positiva skär Dessa skär resulterar i lägre skärkrafter vilket minskar risken för vibrationer och ger en bättre ytjämnhet. De låga krafterna möjliggör bearbetning slanka detaljer. Skären är vanligtvis försedda med spånbrytare.

Vilka svarvstål till vad?

10 mm är vanligt att använda vid när man svarvar längs med ämnet, till exempel om du svarvar en ljusstake, och 16 mm brukar vara vanligast när man svarvar skålar. Vinkeln på svarvrör tenderar att vara omkring 45 grader när det är 10 mm stål.

Vad tillverkas hårdmetall av?

Tillverkning. Tillverkningen av hårdmetall sker vanligen pulvermetallurgiskt. De ingående beståndsdelarna sammanmales och blandas till ett pulver, vilket pressas till en grönkropp och sintras i vakuum till önskad geometri . Därefter kan ämnet behöva viss efterbearbetning, och i vissa fall en ytbeläggning.

Vilka stål är minst lämpliga för svarvning?

Svarva olegerat stål Stål med låg kolhalt (kolhalt