:

Vad är en skelettröntgen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en skelettröntgen?
 2. Hur går en skallröntgen till?
 3. Hur mycket röntgen är dödligt?
 4. Hur farligt är det att röntgas?
 5. Vad betyder scint?
 6. Hur kan man se sina röntgenbilder på 1177?
 7. Hur går en hjärnröntgen till?
 8. Hur får man remiss till magnetröntgen?
 9. Vad är Strålningssjuka?
 10. Vilken är den farligaste strålningen?
 11. Hur mycket strålning är farligt?
 12. Är det farligt att göra magnetröntgen?
 13. Vad är Tyreoideascintigrafi?
 14. Vad ser man på Skelettscintigrafi?
 15. Kan man se Röntgensvar?

Vad är en skelettröntgen?

Skelettröntgen utförs om det finns misstanke om skador eller förändringar på skelett och leder i en kroppsdel. Undersökningen kan bland annat visa om du har en fraktur, tecken på artros eller en reumatisk sjukdom.

Hur går en skallröntgen till?

När undersökningen pågår roterar ett röntgenrör inuti datortomografen runt kroppen samtidigt som britsen skjuts genom ringen. Det hörs ett svag brummande från apparaten. När du ska få huvudet undersökt med datortomografi ligger du på rygg med stöd för huvudet och nacken och med armarna neråt.

Hur mycket röntgen är dödligt?

Stråldoser och konsekvenser 1 mSv – Dosen från en genomsnittlig röntgenundersökning. 3–4 Sv – 50% chans att överleva, procenten varierar beroende på bl. a. ålder och hälsa.

Hur farligt är det att röntgas?

Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Röntgen är visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt.

Vad betyder scint?

Scintigrafi är en undersökning där man med hjälp av ett radioaktivt ämne mäter upptaget i ett specifikt organ med hjälp av en gammakamera.

Hur kan man se sina röntgenbilder på 1177?

När du beställer röntgenbilder läggs dessa på ett USB-minne. Detta kostar 75 kronor + portokostnad. Du kan läsa dina journaler på 1177.se, där finns journaler för de flesta vårdinrättningar från och med . Logga in på 1177.se för mer information.

Hur går en hjärnröntgen till?

Under undersökningen ligger du på en brits med huvudet inne i en cirkelformad öppning i apparaten. Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor. Båda apparaterna är kopplade till datorer som framställer bilderna av hjärnan på en bildskärm.

Hur får man remiss till magnetröntgen?

Undersökningen kräver utrustning som inte finns på alla sjukhus och personalen måste vara specialutbildad. Därför skriver läkare vanligtvis inte remiss till magnetkameraundersökning om andra metoder kan användas. Magnetkameraundersökning kallas också för Magnetisk Resonans Tomografi, som förkortas MRT.

Vad är Strålningssjuka?

Strålsjuka är en sjukdom som uppstår till följd av att en individ exponerats för joniserande strålning, till exempel efter röntgenstrålning, en kärnkraftsolycka eller kärnvapendetonation. Symptomen beror på en omfattande förstörelse av celler; de organ som har många celler under delning drabbas hårdast.

Vilken är den farligaste strålningen?

Radioaktiv strålning indelas ofta i tre typer: Alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålningen är den farligaste, även om den är betydligt mindre energirik än de andra. Alfastrålningen består av kärnorna i heliumatomer, som far genom luften i mellan 10 000–20 000 kilometer per sekund.

Hur mycket strålning är farligt?

Strålsjuka. Ifall hela kroppen exponeras för en mycket hög stråldos (över en sievert, det vill säga 1000 millisievert) under en kort tid, utvecklas strålsjuka. En stråldos på mer än 8 sievert under en kort tid leder med stor sannolikhet till döden.

Är det farligt att göra magnetröntgen?

Röntgenstrålning är farligt och många studier tyder på att den kan ge en ökad risk för cancer om man utsätts för den i stor mängd. En MR-undersökning är dock inte farlig då strålningen som sänds ut inte är röntgenstrålning. Röntgenstrålning är den strålning som sänds ut när man tar röntgenbilder.

Vad är Tyreoideascintigrafi?

Sköldkörtelns storlek och funktion undersöks genom att du får en spruta med en liten mängd radioaktivt ämne, sedan tar vi bilder med en gammakamera.

Vad ser man på Skelettscintigrafi?

Vad visar skelettscintigrafi? Vid skelettscintigrafi studeras skelettets nybildning vilket påverkas av flera sjukdomsprocesser. Genom att binda en radioaktiv isotop till en fosfatförening kan man med en gammakamera följa mineraliseringen vid nybildning av ben.

Kan man se Röntgensvar?

Nu kan man se lab svar och det är bra, men med bättre journalföring skulle man även kunna läsa ex vis röntgen svar i journalen. Istället för att sekreteraren för ” Svar finns i RIS”, vilket är en nonsens anteckning, så kopierar sekreteraren in hela svaret under sökord röntgen.