:

Vad kostar en lastbil med grus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en lastbil med grus?
 2. Vad är skillnaden mellan makadam 8 16 och 0 16 grus?
 3. Hur mycket makadam per kvm?
 4. Hur många kubik grus på en lastbil?
 5. Hur mycket kostar en kubik grus?
 6. Är grus makadam?
 7. Hur mycket makadam under grund?
 8. Hur mycket väger 1 KBM makadam?
 9. Vad kostar 8 16 makadam?
 10. Vad kostar Transport per mil?
 11. Vad kostar biltransport per mil?
 12. Hur mycket grus lastbil?

Vad kostar en lastbil med grus?

Transportavstånd km (från täkt till arbetsplats)Bil-taxa kr/ton (Lastar ca 12-18 ton)
0-7 km45,63 / ton betalar frakt för minst 12 ton
8-10 km50,13 / ton betalar frakt för minst 12 ton
11-13 km53,88 / ton betalar frakt för minst 12 ton
14-16 km58,88 / ton betalar frakt för minst 12 ton

Vad är skillnaden mellan makadam 8 16 och 0 16 grus?

8-16 används till dräneringar och på gårdsplaner och gångar. 16-32 används oftast till dräneringar, markbädd vid infiltration och som grund att gjuta betong på.

Hur mycket makadam per kvm?

Åtgång. 1000kg Makadam motsvarar ca 0,7 kubikmeter. Vid en ytbeläggning så täcker en storsäck en yta av ca 14 kvm med en bäddtjocklek på 5cm.

Hur många kubik grus på en lastbil?

Används i första hand för transporter av grus, jord, schaktmassor, m m. Lastar ca 8 kbm eller 12 ton. När det inte går att köra ända fram kan kranbilen skopa ut och hämta massor.

Hur mycket kostar en kubik grus?

Beräkning Makadam 16-32 mm

Resultat
Mängd1,00
Beräknad vikt (ton)1,40ton
Vikt +15% Kompression1,61ton
Priser Makadam 16-32 mm

Är grus makadam?

Finmakadam är beteckningen på krossgrus med kornstorlek mellan 4 och 25 mm. Den används som ytskikt på gångvägar och som dräneringsmaterial. Medelmakadam, med kornstorlek 25-65 mm, används som dräneringsmaterial och som underbädd vid gjutning av till exempel platta på mark.

Hur mycket makadam under grund?

Normalt är att man har minsta mängd bärlager till 10 cm under betongplattan, men 20 cm under grundens kantbalk. Och ytterligare lite till för dräneringen. Många tar dock fram en ren schaktbotten, sen markduk, sen 30 cm makadam.

Hur mycket väger 1 KBM makadam?

Helt fritt från organiska föroreningar. Makadam-Krossat material. Vikt per m3 1,5 ton.

Vad kostar 8 16 makadam?

Produkt och prislista

Pris per ton Inklusive moms & grusskatt
8/16 mm1 400194:-
11/16 mm1 400-
16/22 mm1 400174:-
16/32 mm1 400152:-

Vad kostar Transport per mil?

135-140:- /mil.

Vad kostar biltransport per mil?

Biltransport / Bilbärgning / Från 50 :- mil DC Biltransport transporterar alla typer av bilar med ständig fokus på bra service, hög kvalitet samt säkerhet.

Hur mycket grus lastbil?

Hur mycket rymmer en lastbil? Ca 16 ton, bil och släp rymmer ca 30-35 ton.