:

Vad är Äktenskapsregister?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Äktenskapsregister?
  2. Hur lång tid innan civilstånd ändras?
  3. Hur får jag ett äktenskapsbevis?
  4. Hur får man Vigselintyg?
  5. Hur lång tid tar det att få vigselbevis?
  6. Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?
  7. Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?
  8. Vad är Civilregister?
  9. Hur lång tid tar det att få Äktenskapscertifikat?
  10. Kan man se om någon har varit gift?

Vad är Äktenskapsregister?

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Hur lång tid innan civilstånd ändras?

Äktenskapsskillnad. Om makarna är överens om att skiljas kan de få äktenskapsskillnad (skilsmässa) omedelbart. Om någon av dem har barn som är under sexton år och som bor tillsammans med paret måste de dock ha betänketid på minst sex månader innan äktenskapsskillnaden.

Hur får jag ett äktenskapsbevis?

Det går att beställa dokumentet i det engelska språket. När en utländsk myndighet kräver ett äktenskapsbevis av dig kan du ladda ned motsvarigheten till det svenska äktenskapsbeviset hos Skatteverket och presentera detta till dem.

Hur får man Vigselintyg?

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

Hur lång tid tar det att få vigselbevis?

Hur lång tid tar det att få intygen? När du har gjort beställningen får du hem handlingarna inom 2 vardagar. Dessa måste signeras av er båda och postas till Skatteverket som utför hindersprövningen. Från och med att ni postar ansökan tar det vanligtvis 14 dagar tills ni får hem intygen.

Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret? Det tar ca två veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskapsförord? Det tar cirka tre veckor från det att ni betalat avgiften och Skatteverket mottagit ert äktenskapsförord till att det är registrerat. När det är registrerat skickar Skatteverket tillbaka äktenskapsförordet till er.

Vad är Civilregister?

Civilregistret är en institution som ägnar sig åt att samla in fakta som har att göra med människors civila status. Det vill säga medborgarnas personliga förhållanden.

Hur lång tid tar det att få Äktenskapscertifikat?

Certifikatet gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet. När du gift dig eller registrerat partnerskap i utlandet måste du själv underrätta Skatteverket om detta genom att t. ex. skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset.

Kan man se om någon har varit gift?

- Ring och uppge personens namn och adress, så får du ut personnumret. - Fråga Skatteverket efter personens "familjebild". Det är ett papper som visar om och i så fall när personen har varit gift och med vem. Du kan även få reda på vem som är personens mamma, pappa, syskon och barn.