:

Vad innebär magisterutbildning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär magisterutbildning?
  2. Vad kommer efter magisterexamen?
  3. Vad har jag för examen?
  4. Kan man ta ut flera kandidatexamen?
  5. Hur fungerar Dubbelkandidat?
  6. Vad är skillnaden mellan civilingenjör och master?
  7. Vad är lärarutbildningen för examen?
  8. Vad menas med utbildningsnivå?

Vad innebär magisterutbildning?

En magisterexamen är en ettårig fördjupning för dig som har läst på högskolan eller universitetet och har en kandidatexamen. När du har en magisterexamen kommer du att sammanlagt ha läst 240 högskolepoäng, eftersom du måste ha tagit ut en kandidatexamen om 180 poäng först.

Vad kommer efter magisterexamen?

När du har en examen på avancerad nivå, magister- eller masterexamen, är du behörig att söka till utbildning på forskarnivå i ditt huvudområde. Utbildning på forskarnivå är inte utbildningsplatser som erbjuds på samma sätt som utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vad har jag för examen?

Generella examina på grundnivå: Högskoleexamen, 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete. Kandidatexamen, 180 högskolepoäng, minst 90 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Kan man ta ut flera kandidatexamen?

Kan man ta ut mer än en examen på samma nivå (kandidat-, magister eller masterexamen)? Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).

Hur fungerar Dubbelkandidat?

Man kan ofta få en dubbelkandidat genom att läsa 90 hp i ett ämne och 90 hp i ett annat ämne och sedan skriva två kandidatuppsatser. Så jag om du gör C-uppsatsen i Freds- och konfliktkunskap och kan kombinera den examen med kurser från juristprogrammet är det möjligt.

Vad är skillnaden mellan civilingenjör och master?

Civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier och leder till en yrkesexamen*. I slutet av ditt tredje år gör du ett kandidatexamensarbete. De två sista åren läser du ett masterprogram som ytterligare formar din specialinriktning som ingenjör och som avslutas med ett större examensarbete.

Vad är lärarutbildningen för examen?

De lärarexamen som utfärdas efter genomgången lärarutbildning är: Förskollärare - Förskollärarexamen (på grundnivå) Lärare med inriktning mot fritidshem – grundlärarexamen (på grundnivå) Lärare F-3 – grundlärarexamen (på avancerad nivå)

Vad menas med utbildningsnivå?

Nivå för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån. Anmärkning: För att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta att personen har avlagt en utbildning på lägre utbildningsnivå.