:

Kan megalodon komma tillbaka?

Innehållsförteckning:

 1. Kan megalodon komma tillbaka?
 2. Finns megalodon idag?
 3. Hur gammal kan en megalodon bli?
 4. Hur lång är den längsta hajen?
 5. Hur lång kan en valhaj bli?
 6. Vad är störst blåval eller megalodon?
 7. Har det funnits vithaj i Sverige?
 8. Vad heter hajens barn?
 9. Hur stor är en Hajtand?
 10. Vilken är den farligaste hajen i världen?
 11. Har valhaj tänder?
 12. Finns valhaj i Sverige?
 13. Vilken är den största valen?
 14. Har blåvalen några fiender?
 15. Finns det vithajar i Östersjön?

Kan megalodon komma tillbaka?

Megalodon härskade i världshaven för 20 miljoner år sedan, och till nyligen rådde bred enighet om att urtidshajen dog ut för omkring 2,6 miljoner år sedan. År 2018 upptäckte forskare dock att Megalodon troligen gick sin undergång till mötes en miljon år tidigare – det vill säga för 3,6 miljoner år sedan.

Finns megalodon idag?

Det finns inga observationer av megalodon och det finns inga tecken på att valar blivit angripna av megalodon. Megalodon kan inte ha överlevt i Marianergraven som i filmen “The MEG” av fysiologiska orsaker. Megalodon är utdöd.

Hur gammal kan en megalodon bli?

Megalodon (från grekiskans μέγας (megas, 'stor') och ὀδούς (odous, 'tand')), med det vetenskapliga namnet Otodus megalodon, är en utdöd broskfisk av släktet Otodus som antas ha levt för 16 till 3.6 miljoner år sedan, från Miocen till Pleistocen tid.

Hur lång är den längsta hajen?

Upp till 20 meter lång Valhajen är världens största fisk och kan i sällsynta fall bli närmre 20 meter lång och väga upp till 36 ton. Ett av dess främsta kännetecken är den enorma munnen som kan bli upp till 1,5 meter bred. När den äter, simmar den i ytvattnet med öppen mun och filtrerar plankton och småfisk.

Hur lång kan en valhaj bli?

5,5 – 10 mValhaj / Längd

Vad är störst blåval eller megalodon?

Här är jordens tio största djur någonsin | Varldenshistoria.se. DET STÖRSTA DÄGGDJURET: Med en längd på 33 meter och en vikt på över 200 ton är blåvalen det största djuret som någonsin har existerat.

Har det funnits vithaj i Sverige?

Vithajen kommer med största sannolikhet inte hit och besöker oss. Ingen vithaj har siktats i Sverige eller Nordsjön sedan Carl von Linné beskrev arten 1758. Läs mer om den statistiska sannolikheten att en vithaj når Sverige i kandidatuppsatsen "Var finns vithajen?" av David C. Bernvi.

Vad heter hajens barn?

Då vithajen absorberat sin gulesäck och blir ett foster istället för ett embryo börjar den konsumera äggen. Efter födseln är det möjligt att vithajsungarna grupperar sig då fångster av vithaj i längd om ca 160 cm har fiskats upp samtidigt.

Hur stor är en Hajtand?

Man kan hitta fossila hajtänder som är stora som en hand. Tänderna liknar vithajens och det tyder på att det under devon simmade omkring vithajliknande torpeder med en längd av uppåt 18 meter och med ett gap så stort att en människa kunde gå rätt ner i halsen på dem.

Vilken är den farligaste hajen i världen?

År 2019 registrerades det enligt International Shark Attack File (ISAF) 140 hajangrepp världen över. Vithajen beräknas stå för nästan 50 procent av alla hajangrepp. Det är därför vithajen anses vara världens farligaste haj.

Har valhaj tänder?

Valhajen har många små tänder i munnen. För att fånga födan har den däremot strukturer vid gälarna som liknar ett såll.

Finns valhaj i Sverige?

Det hände i lördags, i skärgården utanför Göteborg. Hajen fastnade i en vik på ön Styrsö. Det var en brugd, som är världens näst största fisk. Bara valhajen är större.

Vilken är den största valen?

Det största djur som någonsin funnits på jorden är blåvalen. Den kan bli upp till 30 meter lång och väga mer än 150 ton. Ett barn skulle kunna krypa i blåvalens största blodådror, och dess hjärta är stort som en bil. Att valar kan bli så stora beror till stor del på vattnets stödjande kraft.

Har blåvalen några fiender?

Eftersom blåvalen är så stor har den få naturliga fiender. Späckhuggare kan i sällsynta fall angripa en blåval, då främst i hopp om att få tag på en liten blåvalsunge. När en blåval känner sig hotad kan den simma snabbt, i upp till 55 kilometer i timmen. Normalt simmar blåvalen i cirka 20 kilometer i timmen.

Finns det vithajar i Östersjön?

Det var en minst sagt ovanlig syn som mötte de två polska fiskarna Marek Lech och Sergei Uryadnikov när de på torsdagsmorgonen var ute för att lägga nät mellan Bornholm och Karlskrona. Marek och Sergei har arbetat på Östersjön under de senaste 30 åren men har aldrig sett något liknande.