:

Hur får man en Dubbelkandidat?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man en Dubbelkandidat?
  2. Hur svår är en master?
  3. Kan man ha två magisterexamen?
  4. Hur svårt är det att bli antagen till master?
  5. Kan man ha två kandidat?
  6. Hur många kandidatexamen kan man ha?

Hur får man en Dubbelkandidat?

Man kan ofta få en dubbelkandidat genom att läsa 90 hp i ett ämne och 90 hp i ett annat ämne och sedan skriva två kandidatuppsatser. Så jag om du gör C-uppsatsen i Freds- och konfliktkunskap och kan kombinera den examen med kurser från juristprogrammet är det möjligt.

Hur svår är en master?

Är det svårt att läsa en master? När du läser en master går du flera avancerade kurser men det behöver nödvändigtvis inte vara svårare än en kurs som du läser på kandidaten. Man brukar inte studera mer på en master jämfört med på en kandidat. Mängden som du pluggar är ungefär den samma.

Kan man ha två magisterexamen?

Ja, men det finns begränsningar och det kan även vara reglerat ytterligare i examensbeskrivningen för din examen. I normalfallet gäller att högst 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i en magisterexamen och högst 30 i en masterexamen.

Hur svårt är det att bli antagen till master?

På topprankade universitet är det ofta tufft att komma in men på "vanliga" universitet är vår erfarenhet att det är relativt lätt för svenska studenter att bli antagna så länge de skickar in en komplett ansökan. Sedan varierar det alltid mellan olika skolor och utbildningar etc.

Kan man ha två kandidat?

Hej, Ja, man kan ta två kandidatexamen om man vill det. Det som gäller om man vill använda samma kurser i två olika examen är att om du har läst 90 hp i två olika huvudområden inklusive examensarbete. du behöver alltså inte läsa 90 poäng ytterligare kurser.

Hur många kandidatexamen kan man ha?

Kan man ta ut mer än en examen på samma nivå (kandidat-, magister eller masterexamen)? Det går bra för de flesta examina om du uppfyller examenskraven för två examina på samma nivå med olika huvudområden eller olika för- eller efterled (till exempel politices respektive filosofie kandidatexamen).