:

Vilken är världens äldsta tunnelbana?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken är världens äldsta tunnelbana?
  2. Varför har bara Stockholm tunnelbana?
  3. När började man bygga tunnelbanan i Stockholm?
  4. Vad är en metro?
  5. Vem äger tunnelbanan i Stockholm?

Vilken är världens äldsta tunnelbana?

Londons tunnelbana är världens äldsta. Den som öppnade år 1863 och efter bara några månader hade ”the tube” 26 000 resenärer om dagen. Londons tunnelbanan har fått så modell för alla efterföljare i världens metropoler.

Varför har bara Stockholm tunnelbana?

Anledningen till att en tunnelbana började byggas i Stockholm var att trängseln på Stockholms gator hade börjat bli ett allt större problem under 1900-talets första hälft. Någonting måste göras. Bilar, bussar och spårvagnar konkurrerade starkt om gatuutrymmet. Räddningen ur detta hotande kaos var tunnelbanan.

När började man bygga tunnelbanan i Stockholm?

Stockholms tunnelbana. Stockholms tunnelbana invigdes den 1 oktober 1950 i och med att sträckan Slussen - Hökarängen öppnades för trafik. Tunnelbanesystemet har sedan förlängts 29 gånger. Vid några tillfällen har dock flera sträckor öppnats samma dag.

Vad är en metro?

Metro var en politiskt obunden nyhetstidning, grundad i Sverige 1995 men med utgivning i många länder. Tidningen har som mest funnit i 23 länder och var med sammanlagt 18 miljoner läsare världens största internationella dagstidning. Den 8 augusti 2019 meddelades att den svenska utgivningen läggs ned.

Vem äger tunnelbanan i Stockholm?

MTR Corporation bedriver verksamhet i Sverige genom sitt dotterbolag MTR Nordic och dess dotterbolag. Den 2 november 2009 tog MTR Stockholm (numera MTR Tunnelbanan) över driften av Stockholms tunnelbana.