:

Kan man se hur mycket ett hus är belånat?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se hur mycket ett hus är belånat?
  2. Vad betyder Relaxering?
  3. Kan man se om en fastighet har pantbrev?
  4. Hur mycket är min fastighet värd?
  5. Vad menas med Gravationsfri?
  6. Vad betyder Relaxation?
  7. Vad betyder det att en fastighet är intecknad?

Kan man se hur mycket ett hus är belånat?

I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Vad betyder Relaxering?

Relaxering innebär att en fastighet blir av med sitt inteckningsansvar och inteckningen slutar gälla för berörd fastighet.

Kan man se om en fastighet har pantbrev?

I Min fastighet kan du ta del av detaljerad information om din egen fastighet till exempel vilka pantbrev fastigheten har.

Hur mycket är min fastighet värd?

Kontakta en mäklare. Att prata med en mäklare som kan din lokala marknad ger viktiga insikter inför en eventuell försäljning. Träffa gärna olika mäklare för att få en så bra bild av marknadsläget och värderingen av din bostad om möjligt.

Vad menas med Gravationsfri?

Gravationsfri kan beskrivas som ”fri från inteckningar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av gravationsfri samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Relaxation?

En gemensam inteckning får enligt 22 kap. 11 § jordabalken lyftas av från någon eller några fastigheter. Åtgärden kallas relaxation och innebär att färre fastigheter belastas av inteckningen. Relaxationer handläggs av inskrivningsmyndigheten.

Vad betyder det att en fastighet är intecknad?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.